Berättarrummet
En metod för att stärka självkänsla, språk och mångfald.

Varför berättande?

 Vi har berättat sedan urminnes tider, att lyssna och bli lyssnad på är en av demokratins grundstenar. För att förstå människor behövs berättelser. I berättelsen väcks inlevelsen. I inlevelsen bor empati. I empati växer mångfalden.

Målgrupp

Metoden kan användas av alla människor mellan 4-99 år. Metoden fungerar utmärkt för grundskolan, särskolan, ensamkommande, språkintroduktion, gymnasiet m.fl.

Fortbildning

Det finns möjlighet till en tvåtimmars fortbildning för pedagoger i samband med vårt berättarrum. Vi bjuder samtliga skolor på detta, kostnadsfritt. (gäller de skolor som har skapande skola projekt med oss) Pedagogerna är de som ska bära berättandet som metod vidare efter projektet är slut och därmed viktiga nyckelpersoner för oss.

Fördjupning

I vårt skapande skola-paket ingår ett fördjupat arbete med en berättargrupp på 16 elever. Dessa får arbeta mer grundligt med det personliga berättandet, drama och slutligen en föreställning eller annan slutredovisning. Om en skola vill dela dessa timmar på två grupper är det möjligt. I fördjupningen ingår momenten Minnet, Röst, Improvisation, Gestaltning och Föreställning. Vi jobbar med målen "Lär känna dig själv och upptäck andra". Medvetenhet, empati och respekt för varandras likhet och olikhet är viktiga ledord. Under denna del vaskas de personliga berättelserna fram och arbetsprocessen redovisas i en föreställning för hela skolan samt föräldrar och allmänhet - enligt era önskemål.

Syfte och Mål

  • Att skapa mötesplatser för mångfald.
  • Att väcka fantasi och kreativitet.
  • Att stärka barn och ungas självförtroende när det gäller muntlig framställan.
  • Att inspirera lärare som vill använda samma metod i sin undervisning.


Ladda ner pdf om Berättarrummet

Ladda ner Teknisk spec för Berättarrummet

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Artikel: Piteå Tidningen 20120914

Klicka på artikeln för att läsa den


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Vara Vänner


Vänskap är ett ständigt aktuellt ämne i skolans värld. Det är något som skolan jobbar med konstant. Det är dock lätt att fastna i invanda mönster. Uppkörda hjulspår som ibland är svåra att lämna. Det finns stora fördelar med att få in teater som arbetsform och drama som metod för att jobba med ämnet på ett nytt sätt. Det kan ge ny energi och inspiration för att ta nya friska tag med kompis-temat.

Konstform: Teater/drama. Alla aktiviteter utförs på skolan.

F-år 6 Vi kommer att jobba med vänskap och kompisrelationer. Projektet ska främja förståelse för andra och förmåga till inlevelse. Alla elever kommer att få se föreställningen Vara Vänner som handlar om vänskap.

Vid ett senare tillfälle kommer Teater Mila tillbaka till skolan och jobbar med eleverna i en kompisworkshop. Eleverna får genom övningar och diskussioner sätta ord på vad vänskap är för dem och vilka känslor som de förknippar med vänskap.

År 7-9 De jobbar med forumspel. Forumspel är en form av forumteater med inslag av värderingsövningar och socioanalytiskt rollspel. 

Forumspel är en typ av rollspel som syftar till att bearbeta orättvisor och konflikter mellan individer. Metoden fungerar utmärkt att användas med skolelever och arbetsgrupper. Genom spelet vill man undersöka hur personer som befinner sig i utsatta lägen kan påverka konkreta situationer. Genom att som publik ta del av denna situation och sedan reflektera över olika personers handlingsalternativ och eventuellt själv agera i spelet vill man göra det möjligt för deltagarna att hitta lösningar på konflikter och orättvisor.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Kommuner som har haft besök av Berättarrummet: